badende barn i ferskvann
Ferske badetemperaturer
direkte fra målebøyene siden 2011

Badeplassene måles automatisk kl 04, 07, 10, 13 og 16. Hver dag hele sommeren.


badevann.no viser målinger fra badevann.no's egenutviklede badetemperaturbøyer, produsert i Norge for norsk kystklima. Mottakere av målinger siden oppstarten i 2011 er/har vært Asker, Bærum, Bergen og Halden kommune, Yr, FjordOs, Havforskningsinstituttet, Institutt for energiteknikk og Havvarsel.

Kontakt: risogros@badevann.no